Shopping

วิธีการสั่งซื้อ

1.สามารถสั่งซื้อได้ทาง www.coffeetreeforskin.com

  • เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้า
  • หากต้องการซื้อของเพิ่ม ให้คลิกที่ซื้อของต่อ หากซื้อสินค้าครบแล้วให้เลือกที่ชำระเงิน
 
  • หากต้องการสมัครสมาชิก ให้เลือกที่สมัครสมาชิก หากทางลูกค้ายังไม่ต้องการสมัคร ให้คลิกที่ สั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิก
    กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้คลิกที่ เข้าสู่ระบบและสั่งซื้อสินค้า
 
  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ยืนยันการสั่งซื้อ
  • เมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วจะมีรายละเอียดว่าลูกค้าได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

แจ้งชำระเงิน

  • แจ้งชำระเงินได้ที่นี่ คลิก!!
Powered by MakeWebEasy.com